Jesteś pewien, że widziałeś już wszystko?

Zapisz się na nasz Newsletter, aby otrzymywać materiały szkoleniowe oraz informacje o nowościach!

Sprawdź gdzie kupić

infolinia

801 130 023

info@novitus.pl

Agenci elektronicznych transakcji

Agenci Elektronicznych Transakcji

  „Podstawą działalności są uprawnienia nadane przez PayTel S.A. w zakresie instalacji urządzeń i programów płatniczych umożliwiających akceptację kart płatniczych u użytkowników końcowych oraz w zakresie nadawania uprawnień do instalacji tych urządzeń i programów płatniczych w podmiotach gospodarczych.

PayTel jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) i świadczy usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 przywołanej powyżej ustawy (acquiring) dla kart VISA i MasterCard; nad świadczeniem usług przez PayTel nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

PayTel jest instytucją autoryzowaną przez MasterCard International oraz Visa Europe do obsługi Akceptacji Transakcji zrealizowanych przy użyciu Kart Płatniczych, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

 Współpraca podmiotów gospodarczych (dalej nazywanych Partnerami) w zakresie elektronicznych transakcji opiera się na świadczeniu stałych usług w zakresie pośrednictwa  w nawiązywaniu kontaktów handlowych w imieniu i na rzecz PayTel w celu instalacji i obsługi u użytkowników końcowych terminali i programów płatniczych oraz sprzedaży doładowań elektronicznych.

Partnerzy  współpracują poprzez:

a.  Wyszukiwanie placówek handlowych lub usługowych itp., które są zainteresowane świadczeniem Usług PayTel oraz  złożenie im  oferty.

b.  Pośredniczenie w zawieraniu umów z Kontrahentami, pozyskanymi przez Partnera lub wskazanymi przez PayTel, na świadczenie Usług PayTel wg wzorów dostarczonych przez PayTel oraz zasad i procedur określonych przez PayTel.

c.   Dostarczenie do PayTel podpisanych przez Kontrahenta umów.

d.  Instalacja Zestawu lub/i innych wskazanych przez PayTel urządzeń.

e.  Przeprowadzanie szkoleń personelu Kontrahenta w zakresie usług świadczonych przez PayTel na Terminalach PayTel lub innych urządzeniach, na których są dostępne Usługi PayTel. 

f.    Wykonywanie Interwencji serwisowych zgodnie z kryteriami ustalanymi każdorazowo przez PayTel w trybie roboczym w przypadku otrzymania takiego zlecenia z PayTel.

g.  Sprawowanie Opieki biznesowej w zakresie świadczonych usług.

 

Współpraca z PayTel zapewnia (stan na 11.2014):

·         wynagrodzenie za podpisanie umowy z klientem, instalacje i szkolenie  sięgające 328 zł netto/terminal,

·         dodatkowe premie kwartalne mogące osiągnąć kwotę 119 zł netto/terminal,

·         miesięczną opiekę biznesową od każdego pozyskanego terminala.

 

Szczegółowe zapisy są ujęte w Umowie współpracy. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 184440062, 184440793, 18 4440061, 608418668 email: eft@novitus.pl

 

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus