Jesteś pewien, że widziałeś już wszystko?

Zapisz się na nasz Newsletter, aby otrzymywać materiały szkoleniowe oraz informacje o nowościach!

Sprawdź gdzie kupić

infolinia

801 130 023

info@novitus.pl

Zarejestrowanie połączenia Comp SA i Novitus SA

30 Listopad 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji połączenia Spółek Comp SA i Novitus SA.

Łączące się podmioty:

Comp SA z siedziba w Warszawie.
Comp SA jest liderem bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych w Polsce.

Novitus SA z siedzibą w Nowym Sączu.
Novitus SA jest wiodącym producentem i dostawcą elektroniczno-informatycznych, zintegrowanych rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu, usług, logistyki i przemysłu. Od lat firma jest liderem na krajowym rynku urządzeń fiskalnych.

Połączenie zostało zrealizowane zgodnie z 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych - połączenie przez przejęcie, co oznacza przeniesienie całego majątku Novitus SA na Comp S.A. w zamian za akcje emisji serii L Comp SA, przeznaczone dla dotychczasowych akcjonariuszy Novitus SA.

Jednocześnie Zarząd Comp SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 869 747,50 zł do kwoty 14 795 470 zł w związku z emisja akcji serii L Spółki. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki dzieli sie na 5 918 188 akcji.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisja akcji serii L, ogólna liczba głosów we wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 5 918 188.

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus