Jesteś pewien, że widziałeś już wszystko?

Zapisz się na nasz Newsletter, aby otrzymywać materiały szkoleniowe oraz informacje o nowościach!

Sprawdź gdzie kupić

infolinia

801 130 023

info@novitus.pl

Najczęściej zadawane pytania

Systemy elektronicznych transakcji

Należy przesłać pocztą na do Banku (adres: Zespół Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klientów Biuro Obsługi Akceptantów Kart, Bank Pekao SA, Centrala, ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa Tel: (022) 5246967 Faks: (022) 5346391) oświadczenie informujące o zmianie rachunku bankowego podpisane przez osoby reprezentujące firmę. Na oświadczeniu powinnny się znaleźć:

 • nazwa firmy, numer NIP
 • pełny numer nowego rachunku
 • podpisy osób reprezentujacych firmę
 • pięcztka firmowa
 • odpisy na oświadczeniu powinny być identyczne z podpisami na umowie w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń operacji dokonywanych kartami płatniczymi z Bankiem Pekao SA.

Podmioty korzystające z Polecenia Zapłaty proszone są o przesłanie „Zgody do obciążenia rachunku” na adres NOVITUS SA

W takich sytuacjach prosimy o kontakt z Pomocą Techniczna Elektronicznych Transakcji NOVITUS SA, telefon: 018 444 00 04, 0608 44 05 05, fax: 018 444 07 37, email.: eft@novitus.pl

Należy przesłać pocztą na do Banku (adres: CKC Centrum Kart Pekao SA,Częstochowska 4a, 02-344 Warszawa, fax: 022 5342004)  oświadczenie informujące o zmianie rachunku bankowego podpisane przez osoby reprezentujące firmę. Na oświadczeniu powinnny się znaleźć:

 • nazwa firmy, numer NIP
 • pełny numer nowego rachunku
 • podpisy osób reprezentujacych firmę
 • pięcztka firmowa
 • odpisy na oświadczeniu powinny być identyczne z podpisami na umowie w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń operacji dokonywanych kartami płatniczymi z Bankiem Pekao SA.

Podmioty korzystające z Polecenia Zapłaty proszone są o przesłanie „Zgody do obciążenia rachunku”  na adres NOVITUS SA

Komunikat ZADZWOŃ DO CENTRUM oznacza konieczność wykonania autoryzacji głosowej   transakcji w Banku. Należy wtedy koniecznie zadzwonić do Centrum Obsługi Akceptantów Banku Pekao SA na numer telefonu 0801 365 999 lub  042 683 83 65. W przypadku zgody na wykonanie transakcji pracownik Centrum Obsługi Akceptantów poda Państwu kod autoryzacyjny który należy wprowadzić do terminala.

*) Kod autoryzacji może zawierać litery. Aby wpisać literę, należy najpierw wcisnąć klawisz F4 zmieniający tryb klawiatury z cyfr na litery a następnie odpowiadający tej literze klawisz cyfrowy, aby powrócić do trybu wprowadzania cyfr należy powtórnie nacisnąć F4. Na przykład aby otrzymać literę „E” należy nacisnąć F4, potem dwa razy klawisz 2, jeżeli kolejny znak jest cyfrą to należy wrócić do trybu cyfr przez ponowne naciśnięcie F4.

Należy wtedy  uprzejmie poinformować klienta, że Bank polecił zatrzymać kartę. Następnie należy ją przeciąć wzdłuż tak aby nie uszkodzić paska magnetycznego oraz paska ze wzorem podpisu oraz odesłać ją do Banku Pekao SA wraz z protokołem  zatrzymania karty na adres:

CKC – CENTRUM KART

ul. Giełdowa 5, 01-211 Warszawa

fax. (22) 531-17-03, tel. (22) 531-17-60

Przyczyną jest brak sygnału lini telefonicznej w kablu telefonicznym doprowadzonym do terminala bądź wypięcie kabla telefonicznego z terminala. Należy sprawdzić jakość połaczeń telefonicznych.

Jeżeli na wyświetlaczu terminala Compact 9000i pojawia się komunikat „ODCZYTAJ KARTĘ SPRZEDAŻ”, należy:

 • nacisnąć klawisz F2, komunikat WYBIERZ OPCJĘ,
 • wpisać 99, komunikat ZMIEŃ POZ. BEZP.
 • potwierdzić klawiszem Enter, komunikat SZEF
 • potwierdzić klawiszem Enter, komunikat HASŁO
 • wpisać 1234, potwierdzić klawiszem Enter
 • wpisać 81, komunikat UZGODNIENIE SALD
 • potwierdzić klawiszem Enter, komunikat WYBIERAM NUMER

Po połączeniu wydrukuje się Uzgodnienie Sald

Kasy fiskalne

Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać samodzielnie. Rejestrację sprzedaży na kasie realizuje się poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/usług należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy. Drukarka rejestrująca to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrując sprzedaż w swojej pamięci.

Niestety, nie ma możliwości usunięcia tych numerów. Numery te zostały zapisane do pamięci fiskalnej po podłączeniu tych urządzeń do kasy (lub kas do taksometrów). Jeśli kasy podłączane były w serwisie „na próbę” to można dokonać w książce serwisowej kasy zapisu o tym fakcie z podaniem numerów unikatowych/seryjnych podłączanych urządzeń serwisowych.

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Przeglądu dokonuje uprawniony serwis na żądanie podatnika (rozporządzenie MF z 14 marca 2013, § 33. 1. Dz.U. z 15 marca 2013, poz. 363).

 

Paragon można anulować (bądź stornować) tylko przed jego zakończeniem. Na żadnym urządzeniu fiskalnym nie ma opcji zwrotu ani anulowania czy usunięcia wydrukowanego (zakończonego) paragonu.
W przypadku wystawienia błędnego paragonu, (bądź zwrotu towaru) jedynym wyjściem jest sporządzenie protokołu na okoliczność wydrukowania błędnego paragonu, dołączyć do protokołu ORYGINAŁ błędnego PARAGONU i księgowo odliczyć jego wartość od obrotu i sprzedaży w poszczególnych stawkach PTU z raportu dobowego z tego dnia (należy również pamiętać o każdorazowym odliczaniu tych wartości od raportów okresowych i miesięcznych sporządzanych za okres obejmujący ten błędny paragon).

Nie ma możliwości wyzerowania drukowanych tam wartości. Jest to suma sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT od początku aż do końca działania urządzenia fiskalnego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lipca 2002 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, dokładnie określa, jak maja wyglądać poszczególne wydruki z kasy, jakie maja się na nim znajdować deskryptory.

W Rozporządzeniu tym kreślono, że raportem fiskalnym są tylko raporty dobowe, raport pełny okresowy oraz raport pełny miesięczny. Raporty te posiadają pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor FISKALNY, logo PL oraz pełną formę numeru unikatowego (trzy litery i osiem cyfr). Raporty skrócone maja mieć deskryptor NIEFISKALNY i posiadać tylko część cyfrową numeru unikatowego.

Aby komunikować się z kasą/drukarką fiskalną po porcie USB należy pobrać sterowniki do portu USB w urządzeniu fiskalnym ze strony www.novitus.pl -> Centrum Obsługi Klienta -> Kasy/drukarki fiskalne. Następnie podłączyć urządzenie do komputera właściwym kabelkiem i uruchomić je. W systemie zostanie wykryte urządzenie USB, należy wskazać mu pobrane sterowniki. Zainstalują się w systemie dwa wirtualne porty COM (np. COM7 i COM8). Program do komunikacji z kasą/drukarką ustawić na niższy z portów. W samym urządzeniu należy (zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia) przestawić komunikację z PC na port USB (domyślnie urządzenia skonfigurowane są na komunikację po porcie RS).

Nie ma możliwości wyłączenia tej pozycji. Drukowanie tych sum jest obowiązkiem urządzeń fiskalnych z elektroniczną kopią, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów.

Z prawnego punktu widzenia nie można tego robić. W decyzji Ministra Finansów dopuszczających te kasy do sprzedaży dopuszczone jest występowanie tych kas z 1 lub z 3 złączami RS232. Jednak dalej jest zapis, że wyboru i konfiguracji tych opcji dokonuje się przed przekazaniem kasy klientowi (generalnie w procesie produkcji). Jeśli zaś chodzi o pozostałe kasy, to nie ma nawet technicznych możliwości dokonania tej operacji.

Niestety, nie można. Pamięć bazy towarowej w kasie nie jest rozszerzalna. Nie ma możliwości ani technicznych ani prawnych do wykonania takiej operacji.

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus