Jesteś pewien, że widziałeś już wszystko?

Zapisz się na nasz Newsletter, aby otrzymywać materiały szkoleniowe oraz informacje o nowościach!

Sprawdź gdzie kupić

infolinia

801 130 023

info@novitus.pl

Polityka prywatności

Właścicielem niniejszej witryny internetowej www.novitus.pl („Witryna”) jest Comp SA, natomiast jej operatorem jest Centrum Technologii Sprzedaży Comp SA (Oddział Novitus).

Bezpieczeństwo

Zadaniem naszej organizacji jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszej Witryny. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby poufne, personalne informacje na temat użytkownika naszej Witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Jego życzeniem.

Jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy? 

Wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem, głównie poprzez formularze kontaktu umieszczone na stronie. Formularze dają możliwość bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Państwem poprzez łącza internetowe, co w dużej mierze skraca czas naszej reakcji na sygnały z Państwa strony. Zebrane dane wykorzystywane są jedynie do indywidualnych kontaktów z osobą udostępniającą „Kontakt” do siebie. 

Linki do innych witryn 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie serwisu www.novitus.pl. Na Witrynie znajdują się przekierowania do innych serwisów internetowych, za które operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności, dlatego też, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z tych serwisów. 

Warunki korzystania z Witryny 

Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jej stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela bądź operatora Witryny, kopiowania, modyfikowania czy transmitowania elektronicznego lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach. 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Właściciel i operator Witryny nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantują poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Właściciel i operator Witryny nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. W żadnym wypadku Comp SA oraz Centrum Technologii Sprzedaży Comp SA (Oddział Novitus), spółki powiązane z tymi organizacjami ani też partnerzy, agenci lub pracownicy tych organizacji lub spółek z nimi powiązanych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie, ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia. 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

Ujawnione w nich dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wziązanym z realizacją określonej usługi, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rozpatrzenie zgłoszonego wniosku.

Bez Państwa zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne dla skorzystania z określonej usługi.

Udzielenie zgody na przetworzenie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Udzielenie zgody w każdym czasie może być odwołanie.

Właściciel oraz operator Witryny zastrzegają sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus