Jesteś pewien, że widziałeś już wszystko?

Zapisz się na nasz Newsletter, aby otrzymywać materiały szkoleniowe oraz informacje o nowościach!

Sprawdź gdzie kupić

infolinia

801 130 023

info@novitus.pl

Najczęściej zadawane pytania

Paragon można anulować (bądź stornować) tylko przed jego zakończeniem. Na żadnym urządzeniu fiskalnym nie ma opcji zwrotu ani anulowania czy usunięcia wydrukowanego (zakończonego) paragonu.
W przypadku wystawienia błędnego paragonu, (bądź zwrotu towaru) jedynym wyjściem jest sporządzenie protokołu na okoliczność wydrukowania błędnego paragonu, dołączyć do protokołu ORYGINAŁ błędnego PARAGONU i księgowo odliczyć jego wartość od obrotu i sprzedaży w poszczególnych stawkach PTU z raportu dobowego z tego dnia (należy również pamiętać o każdorazowym odliczaniu tych wartości od raportów okresowych i miesięcznych sporządzanych za okres obejmujący ten błędny paragon).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lipca 2002 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, dokładnie określa, jak maja wyglądać poszczególne wydruki z kasy, jakie maja się na nim znajdować deskryptory.

W Rozporządzeniu tym kreślono, że raportem fiskalnym są tylko raporty dobowe, raport pełny okresowy oraz raport pełny miesięczny. Raporty te posiadają pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor FISKALNY, logo PL oraz pełną formę numeru unikatowego (trzy litery i osiem cyfr). Raporty skrócone maja mieć deskryptor NIEFISKALNY i posiadać tylko część cyfrową numeru unikatowego.

Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać samodzielnie. Rejestrację sprzedaży na kasie realizuje się poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/usług należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy. Drukarka rejestrująca to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrując sprzedaż w swojej pamięci.

Nie ma możliwości wyłączenia tej pozycji. Drukowanie tych sum jest obowiązkiem urządzeń fiskalnych z elektroniczną kopią, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów.

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Przeglądu dokonuje uprawniony serwis na żądanie podatnika (rozporządzenie MF z 14 marca 2013, § 33. 1. Dz.U. z 15 marca 2013, poz. 363).

 

Niestety, nie można. Pamięć bazy towarowej w kasie nie jest rozszerzalna. Nie ma możliwości ani technicznych ani prawnych do wykonania takiej operacji.

Nie ma możliwości wyzerowania drukowanych tam wartości. Jest to suma sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT od początku aż do końca działania urządzenia fiskalnego.

Aby komunikować się z kasą/drukarką fiskalną po porcie USB należy pobrać sterowniki do portu USB w urządzeniu fiskalnym ze strony www.novitus.pl -> Centrum Obsługi Klienta -> Kasy/drukarki fiskalne. Następnie podłączyć urządzenie do komputera właściwym kabelkiem i uruchomić je. W systemie zostanie wykryte urządzenie USB, należy wskazać mu pobrane sterowniki. Zainstalują się w systemie dwa wirtualne porty COM (np. COM7 i COM8). Program do komunikacji z kasą/drukarką ustawić na niższy z portów. W samym urządzeniu należy (zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia) przestawić komunikację z PC na port USB (domyślnie urządzenia skonfigurowane są na komunikację po porcie RS).

Niestety, nie ma możliwości usunięcia tych numerów. Numery te zostały zapisane do pamięci fiskalnej po podłączeniu tych urządzeń do kasy (lub kas do taksometrów). Jeśli kasy podłączane były w serwisie „na próbę” to można dokonać w książce serwisowej kasy zapisu o tym fakcie z podaniem numerów unikatowych/seryjnych podłączanych urządzeń serwisowych.

Z prawnego punktu widzenia nie można tego robić. W decyzji Ministra Finansów dopuszczających te kasy do sprzedaży dopuszczone jest występowanie tych kas z 1 lub z 3 złączami RS232. Jednak dalej jest zapis, że wyboru i konfiguracji tych opcji dokonuje się przed przekazaniem kasy klientowi (generalnie w procesie produkcji). Jeśli zaś chodzi o pozostałe kasy, to nie ma nawet technicznych możliwości dokonania tej operacji.

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus