Jesteś pewien, że widziałeś już wszystko?

Zapisz się na nasz Newsletter, aby otrzymywać materiały szkoleniowe oraz informacje o nowościach!

Sprawdź gdzie kupić

infolinia

801 130 023

info@novitus.pl

Zmiany w legalizacji wag!

Informujemy, że z dniem 2019.04.27 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” opublikowane w Dz.U. 2019 poz. 759,

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000759

 

Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące „Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów” z dnia 13 kwietnia 2017 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” (Dz.U. 2017 poz. 969).
Obecnie obowiązujące rozporządzenie zmienia terminy zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności, w sposób następujący:

 

 

 

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności
w roku 2018 (M 18) i latach wcześniejszych

 

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności
w roku 2019 (M 19) i latach kolejnych


termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po trzech latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności.  

termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po dwóch latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności.  

 

 W porównaniu z poprzednio obowiązującą regulacją termin ten uległ skróceniu z trzech do dwóch lat.

 

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych do kolejnej Legalizacji Ponownej.

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych do kolejnej Legalizacji Ponownej nie uległ zmianie.  Pierwsza Legalizacja Ponowna oraz kolejne Legalizacje Ponowne mają ważność 25 miesięcy, liczoną od daty dokonania legalizacji.

 

 

 

 

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus