Jesteś pewien, że widziałeś już wszystko?

Zapisz się na nasz Newsletter, aby otrzymywać materiały szkoleniowe oraz informacje o nowościach!

Sprawdź gdzie kupić

infolinia

801 130 023

info@novitus.pl

Ustawy, Rozporządzenia, Informacje Prawne, Porady, Ekspertyzy

Poniżej zamieszczamy, w kolejności chronologicznej, treści rozporządzeń Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki regulujących polski rynek urządzeń fiskalnych. Zamieszczamy również linki do ciekawych artykułów czy innych dokumentów związanych z rykiem kas fiskalnych

Pliki dostępne w formacie PDF. Do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat, który bezpłatnie można pobrać ze strony www.adobe.com.

 

Data ukazania Treść rozporządzenia
2020-07-22 Interpretacja Dyrektora KIS w sprawie obowiązku używania kas online do sprzedaży kanapek, przekąsek oraz napojów spożywanych "na miejscu"
2020-06-18 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
2020--6-16 Zmiana matrycy VAT dla towarów od 1 lipca 2020 - nie będzie kolejnego przesunięcia tego terminu. Odpiwiedź Ministerstwa Finansów w tej sprawie
2020-04-24 Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (e-paragony)
2020-03-23 Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT
2020-03-18 Przeglądy serwisowe w czasie pandemii - odpowiedź Ministerstwa Finansów
2020-03-10 Ekspertyza prawna w sprawie oceny prawnopodatkowej przepisów projektu rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
2020-02-20 Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dot. obowiązku rejestracji sprzedaży hot-dogów i kawy na kasach online
2019-12-30 Ekspertyza zawierająca ocenę skutków dla bezpieczeństwa informacji projektu Rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania wykonana przez Izbę Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego
2019-07-13 Objaśnienie podatkowe Ministra Finansów dotyczące ulgi na zakup kas rejestrujących online
2019-07-14 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (obowiązek umieszczania NIPu Nabywcy na paragonie fiskalnym do którego wystawiona będzie faktura VAT)
2019-05-17 Interpretacja Ministerstwa Finansów: Czy programować wszystkie stawki każdemu podatnikowi? Od kiedy serwisy mają wysyłać do US informacje o wykonanych przeglądach w kasach offline?
2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. Poz. 820 z 2019 r.)
2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Poz. 816 z 2019 r.)
2019-05-01 Ustawa z 15.03.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Poz 675 z 2019 r.)
2019-01-02 Rozporządzenie Minisra Finansów w sprawie zolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (na lata 2019-2021)
2018-05-28 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018-05-28 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
2018-03-29 Rozporządzenie Ministra FInansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (przedłużenie zwolnienia dla kantorów)
2018-02-22 Komunikat Miisterstwa Finansów w sprawie zwolnienia do końca 2018 roku ze stosowania kas rejestujących w kantorach
2017-12-20 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
2016-12-16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
2016-08-09 Pismo MF nr PT7.8162.23.2016.JDI.255 w sprawie możliwości leasingowania urządzeń fiskalnych
2014-11-06 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
2014-10-20 "Baza wiedzy" - strona Ministerstwa Finansów zawierająca przepisy, ważne informacje, wyjaśnienia, komunikaty i interpretacje dotyczące kas rejestrujących
2013-09-16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
2013-09-12 Interpretacja ogólna - jednoznaczna nazwa na paragonach - Pismo Ministerstwa Finansów do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej
2013-03-15 Rozporządzenie Ministra Finsnaów z 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących
Broszura Ministerstwa Finansów z opisem do w/w Rozporządzenia
2012-11-29 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
2011-06-24 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania /Dz.U.Nr140, poz.818/
2010-12-27

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

2010-12-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

2010-07-26

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2008-12-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2008-12-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

2008-11-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7, Załącznik 8.

2008-06-27

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących

2007-12-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r.w sprawie kas rejestrujących

2007-06-25

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących

2006-12-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006 r. Nr 243 poz. 1768)

2006-09-26

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

2006-03-26

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących

2006-02-20 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 28 poz. 204)

2005-12-06

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 6 grudnia 2005 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. (Dz. U. Nr 242, poz. 2043)

2004-12-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706)

Załącznik 1

2003-03-17

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym (Dz. U. Nr 50, poz. 425,426)

2002-12-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz.1971)

Załącznik 1

2002-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 157, poz. 1313)

2002-07-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 2002 r.)

2002-06-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z dnia 4 lipca 2002r.)

2001-12-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 151 poz. 1711 z dnia 27 grudnia 2001 r.)

Załącznik 1

2001-06-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 67 poz. 691 z dnia

2000-12-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 121, poz. 1295 z dnia 30 grudnia 2000 r.)

1999-12-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 109 poz. 1249 z dnia 29 grudnia 1999 r.)

Załącznik 1

 

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus