Jesteś pewien, że widziałeś już wszystko?

Zapisz się na nasz Newsletter, aby otrzymywać materiały szkoleniowe oraz informacje o nowościach!

Sprawdź gdzie kupić

infolinia

801 130 023

info@novitus.pl

Zmiana serwisu

Zmiana serwisu urządzeń fiskalnych Novitus

Zgodnie z  §14, ust.3  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujacych (Dz.U. z dnia 15 marca 2013 poz.363) producent krajowy lub importer wyraża zgodę na zmianę obsługi serwisowej. Do 7 dni od zmiany serwisu podatnik  zawiadamia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Spełniając obowiązek nałożony przez powyższe rozporządzenie, Comp S.A. o/Nowy Sącz przekazuje obsługę serwisową do najlepszych swoich partnerów handlowo-serwisowych, zapewniając użytkownikom kas profesjonalną obsługę serwisową.
Przekazywanie obsługi serwisu będzie dokonywane do partnerów handlowo-serwisowych, którzy spełniają następujące warunki:

1. Zawarli umowę  serwisową lub handlowo – serwisową w zakresie serwisowania urządzeń fiskalnych z Comp S.A. i wywiązują się z zapisów  tej umowy.
2. Zatrudniają  serwisantów posiadających aktualne uprawnienia do serwisowania urządzeń NOVITUS.
3. Stan finansowy firmy serwisowej nie budzi wątpliwości co do możliwości wykonywania usług względem klienta i regulowania należności wobec COMP

Zmiana obsługi na wniosek użytkownika urządzenia fiskalnego.

Przekazanie obsługi serwisowej następują na podstawie wniosku użytkownika.
1. Użytkownik wnosi opłatę manipulacyjną w wysokości 100PLN + 23%VAT za każde urządzenie, na konto Comp S.A. Oddział Nowy Sącz, Novitus Centrum Technologii Sprzedaży, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118, konto konto BRE Bank S.A. 65 1140 1010 0000478619001002 z dopiskiem „ Zmiana serwisu”. Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy dotychczasowy serwis  zakończył działalność, całkowicie zrezygnował z serwisowania urządzeń fiskalnych, nie posiada serwisantów z aktualnymi uprawnieniami, lub zaniedbuje swoje obowiązki serwisowe.
2. Na wniosku należy uzyskać potwierdzenie zamiaru zmiany obsługi serwisowej w dotychczasowej firmie . Potwierdzenie nie wymagane jest w przypadku, gdy prowadzący serwis zakończył działalność. 
3. Dokładnie wypełniony wniosek wraz z kopią przelewu (jeśli zmiana zakwalifikowana jest jako odpłatna) należy przesłać mailem: zmianaserwisu@novitus.pl lub faxem: 18 4440775.
4. Comp S.A. Oddział Nowy Sącz zastrzega sobie prawo do zmiany firmy proponowanej do przejęcia serwisu.
5. Nieczytelne, niekompletne wnioski będą rozpatrywane po uzupełnieniu ich przez podatnika.
6. Potwierdzenie zmiany serwisu wysyłane będzie do podatnika wraz z FV (jeśli zmiana podlega opłacie).
7. Serwisy informowane są  poprzez https://partner.novitus.pl w zakładce SERWIS i OBSŁUGA SERWISOWA.

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Comp S.A. o/Nowy Sącz  zastrzega sobie prawo do częściowego odstąpienia od opisanych powyżej procedur.

Zbiorcze przekazanie wszystkich urządzeń na wniosek /porozumienie/ serwisów.

Przekazanie obsługi serwisowej następuje na podstawie porozumienia serwisów.  Możliwe w przypadku gdy:
1. Serwis przekazujący ulega likwidacji.
2. Serwis przekazujący ulega przekształceniom.
3. Serwis przekazujący rezygnuje całkowicie z serwisowania urządzeń fiskalnych Novitus.
Aby rozpocząć zbiorcze przekazanie serwisu, należy zatelefonować do Działu Szkoleń i Autoryzacji Comp S.A. o/Nowy Sącz, tel. 18 4440779 w celu:
1. Zweryfikowania danych serwisów przekazującego i przejmującego.
2. Otrzymania wniosku o zmianę serwisu wraz z bazą urządzeń zarejestrowanych przez dotychczasowy serwis.
Przygotowanie, weryfikacja i realizacja zbiorczego przekazania.
1. Otrzymany z COMP S.A. o/Nowy Sącz wniosek z danymi kas podlega weryfikacji /dopisanie brakujących, usunięcie zlikwidowanych urządzeń/ i odesłaniu na adres zmianaserwisu@novitus.pl .
2. Po sprawdzeniu i akceptacji wniosku przez pracownika COMP S.A. o/Nowy Sącz strona wnioskująca poproszona będzie o odesłanie mailem zeskanowanej, podpisanej i opieczętowanej przez serwisy wersji wniosku. Oryginał  wniosku należy wysłać  na adres: COMP S.A. o/ Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.
3. Potwierdzenia realizacji zmiany serwisu wysłane będą do Urzędów Skarbowych, serwisów za pomocą systemu https://partner.novitus.pl. Serwis przejmujący otrzymuje dodatkowo pisemne zbiorcze potwierdzenie zmiany serwisu, indywidualne potwierdzenia zmiany serwisów w celu  poinformowania podatników i dokonania właściwych wpisów do książek serwisowych, oraz FV w wysokości 8 zł netto/urządzenie.

Przejmowanie obsługi serwisowej niezgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujacych (Dz.U. z dnia 15 marca 2013 poz.363), wiąże się z poważnymi konsekwencjami, łącznie z możliwością odebrania uprawnień do serwisowania urządzeń fiskalnych NOVITUS.

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Comp S.A. o/Nowy Sącz  zastrzega sobie prawo do częściowego odstąpienia od opisanych powyżej procedur.
 

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus